Velkommen til Skelhøje Vandværk.

Her vil du kunne finde referater, analyserapporter og kontaktoplysninger med mere. Ligesom vi vil annoncere planlagte ændringer m.m. i vandforsyningen.

Vi leverer vand til ca. 470 brugere i Skelhøje, Lysgård, Dollerup, Sjørup og Grundvad samt opland.

16. januar 2021

Brud på vandledning på Volden.

Vi har pt et mindre brud på en vandledning på Volden i Skelhøje. Det får umiddelbart ingen indflydelse for nogen af jer.
Vi satser på at få det lavet på mandag (da det jo er lidt billigere på en hverdag ;-) )

15.juni 2020

Brud på vandledning i Skelhøje

Vi har et brud på en vandledning på Volden i Skelhøje. Det betyder vi kommer til at lukke for vandet på Volden, Skrænten, Dalen, Brinken og noget af Ravnsbjergvej.

8.juni 2020

Vand fra Frederiks

Natten til onsdag begynder vi at modtage vand fra Frederisk Vandværk, da vi går i gang med fase 2 af ombygningen på vandværket.

Dette vil stå på de følgende ca. 14 dage og kan medføre et lidt mindre tryk på vandet hos den enkelte forbruger 🤨

Men bare rolig........Vi skal nok tage over igen, så der kan komme normalt tryk på 😉

3.maj 2020

Vi lukker for vandet i Lysgård.

Vi har et brud på en hovedledning i Lysgård, på Skelhøjevej. Det betyder at vi må lukke ned for vandet i hele byen.

Giv gerne din nabo eller andre besked, så de kan nå at få tappet lidt vand af til kaffen :-)

Følg evt. med på Skelhøje vandværks facebookside for flere oplysninger.

Så er problemet lokaliseret og løst.
Og vi får heldigvis ikke brug for at lukke for vandet 🙂

Generalforsamling

OBS....OBS....OBS.....

Grundet den verserende conoavirus bliver generalforsamlingen afholdt som et telefonmøde....
Tidspunktet er stadig onsdag d.25.marts kl.19.00.

Såfremt man ønsker at deltage, skal man rette henvendelse til formanden senest onsdag kl.18.00, hvor man så vil få et telefonnummer samt en adgangskode og yderligere instrukser.

OBS......OBS....OBS....

Vandværkets årlige generalforsamling nærmer sig. Som de foregående år begynder vi med spisning.

Det foregår i Skelhøje Kulturhus onsdag den 25. marts 2020 kl.18.00

Efter spisningen kl.19.00 afholdes der generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afggives til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Der er adgang for Skelhøje vandværks forbrugere, men hvis man ønsker at deltage i spisningen, bedes man tilmelde sig senest d.20.marts på tlf: 40 32 93 09 eller mail: skvvand-f@fibermail.dk

Mvh. Bestyrelsen

6.januar 2020

Ledningsbrud

Vi har desværre et brud på en hovedledning i Lysgård. Dette betyder at der kan være forbrugere i Lysgård og Grundvad, der står uden vand her til morgen.

Der er sendt en mand ud for at få det repareret, så vi håber at kunne genetablere forbindelsen så hurtigt som muligt.

 

Det greb lidt mere om sig end vi lige havdre regnet med. Men bruddet skulle nu være lukket og der er igen åbnet for vandet, så folk i Lysgård kan få sig lidt "morgenkaffe".

23.maj 2019

Der lukkes for vandet i morgen d.24.maj 2019...

Så bliver vi desværre nødt til at lukke for noget af vandet igen, da der skal kobles en ny forbruger på, samt skiftes nogle enkelte stikledninger...

Det drejer sig om:
Guldborgvej i morgen mellem 10.00 og 12.00
samt
Den "øverste" del af Dollerup (Fra Røverdal mod ishuset og møllen) i morgen mellem 09.00 og 12.00.

P.S. du må gerne dele eller lige give naboen besked, så alle berørte får besked 🙂

 

2.maj 2019

Formanden holder en lille velfortjent ferie den næste uges tid...... Så har du spørgsmål eller er dit vand væk, så kontakt den nye driftsansvarlige: Frank Henriksen, 60 66 29 02

 

2.maj 2019

Det brud vi konstaterede i går, er desværre lidt mere problematisk end vi havde håbet på. Vi har derfor været nødt til at lukke for vandet til alle forbrugere. Vi håber på at åbne igen ved 15-tiden.

 

1.maj 2019

Vi har pt et vandbrud på Lysgårdvej i Skelhøje. Det får umiddelbart ingen virkning på vandforsyningen i aften (udover lidt vandspild).

Men det kan betyde kortvarige lukninger for vandet i morgen, når vi har et bedre overblik over skaden og hvad der skal gøres.

 

30.april 2019

VI LUKKER FOR VANDET!!!

Men bare rolig, det er kun for en kort bemærkning 😜 Vi skal skifte en hovedventil og derfor bliver vi desværre nødt til at lukke for al vand i aften kl.22.00. Vi vil selvfølgelig lukke op hurtigst muligt, men vi regner med at at det varer ca. 1 time.......

.......Del endelig budskabet med din nabo, venner eller andre, så vi ikke risikerer at der er nogle "nattebadere", der står og ikke kan få shampooen skyllet ud af håret.

9.marts 2019

Ombygning af vandværket.
Som nogen måske har lagt mærke til, så er der byggeaktivitet nede ved vandværket. Vi er ved at forny rør, filtre og meget mere. Dette sker for at forbedre og sikre den fremtidige drift.
Ombygningen vil umiddelbart ikke berøre forbrugerne. Men skulle det alligevel ske i mindre omfang, vil dette selvfølgelig blive meldt ud.

Aflæsning af målere.
Bestyrelsen har besluttet at vi fremover vil aflæse vandmålerne en gang i kvartalet. Dette sker for bedre at kunne holde øje med sprængte vandrør og lignende.
Det får ingen praktisk betydning for den enkelte forbruger, altså udover at I lidt  oftere vil få besøg af bilen der kører rundt og aflæser målerne. Men da vi jo kan aflæse målerne udefra vejen vil dette nok ikke forstyrre jer.
Vi vil selvfølgelig forsøge at tage kontakt til de forbrugere, hvor der bliver konstateret brud eller lignende. Men det er stadig den enkelte forbrugers ansvar at holde øje med sit forbrug, for på den måde at kunne reagere på uregelmæssigheder.

 

18.januar 2019

En "god" historie......
Lad os starte med at slå fast, at det ikke er vandværkets pligt at holde øje med dit forbrug (og normalt er det faktisk ikke engang muligt for os).
Men når det så er sagt, så blev der i forbindelse med en prøveaflæsning konstateret at 2 husstande havde et unormalt højt forbrug.

Vi valgte derfor at lave nogle nærmere aflæsninger og derefter kontakte de berørte forbrugere………… Og ”heldigvis” ,eller måske rettere desværre, viste det sig at de 2 forbrugere havde et læk i deres vandrør. Tør slet ikke tænke på vandregningen, hvis de først havde opdaget det til næste års aflæsning……..

Så hvis du også vil undgå ubehagelige overraskelser, så var det måske en idé at følge dit forbrug på månedsbasis…….?

18.januar 2019

Så er vi også kommet på Facebook. Så har du din daglige gang derinde så søg på siden: "Skelhøje Vandværk" og giv os endeligt et "like"......Så kommer fremtidige meddelelser automatisk op i dit nyhedsfeed derinde.

17.januar 2019

Der afholdes generalforsamling tirsdag d.26.marts kl.18.00.
Der kommer flere oplysninger, når vi har de sidste detaljer på plads. Men nu kan du i hvert fald få sat et kryds i kalenderen.......

Men har du punkter til dagsordenen, så send dem da endelig allerede nu. Du kan gøre det på: skvvand-f@fibermail.dk

17.januar 2019

Så har Skelhøje vandværk fået sin egen hjemmeside. Vi arbejder ligeledes på at få udarbejdet en facebook side, så vi også der kan melde ud om evt. nedbrud, arrangementer eller lign.